Gmina Węgierska Górka położona jest w południowej części województwa śląskiego. Wchodzi w skład powiatu żywieckiego, bezpośrednio granicząc z gminami: Radziechowy-Wieprz, Jeleśnią, Milówką i Ujsołami. W jej obręb administracyjny wchodzą sołectwa: Cięcina, Cisiec, Węgierska Górka i Żabnica. Pod względem geograficznym gmina Węgierska Górka położona jest w dolinie rzeki Soły na zboczach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Od północnego zachodu otoczona jest rozrogiem Baraniej Góry - Glinne (1024 m n.p.m.), a od południowego wschodu potężnymi ramionami Romanki (1366 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m n.p.m.) wraz z jej odgałęzieniami, tj. Magurą Cięcińską (891 m n.p.m.), Abrahamowem (857 m n.p.m.) i Prusowem (1010 m n.p.m.).

Nazwa Gminy wywodzi się od szańców obronnych usypanych przez właścicieli Żywiecczyzny - Komorowskich (następnie Wielopolskich i Habsburgów) na wypadek najazdu węgierskiego. Inne podanie głosi, że nazwa "Węgierska Górka" pochodzi z okresu polsko - węgierskich sporów terytorialnych, kiedy to przedstawiciel Węgier na ziemi przywiezionej ze swej ojczyzny, klęcząc przysięgał o prawie do tych terenów.
Gmina należy obecnie do atrakcyjniejszych pod względem turystycznym regionów Polski południowej. Obejmuje obszar 76,38 km2 na którym zamieszkuje 14 888 mieszkańców, tworząc średnia gęstość zaludnienia w wysokości 195 osób/ km2 . Centrum administracyjne gminy znajduje się w kompleksie budynków położonych przy głównej ulicy Węgierskiej Górki. Swoją siedzibę posiada tam m.in. Urząd Gminy, Ośrodek Promocji Gminy, Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji i Poczta.

Forty obronne z II Wojny Światowej - Schron „Wędrowiec” udostępniony zwiedzającym jako Izba Pamięci. To muzeum poświęcone budowlom fortyfikacyjnym z 1939 roku oraz działaniom wojennym, jakie miały miejsce w pierwszych dniach II wojny światowej. Warto odwiedzić również forty "Wyrwidąb" i "Wędrowiec" znajdujące się w miejscowości Żabnica oraz forty "Włóczęga" i "Wąwóz" w Węgierskiej Górce.

    

Ścieżka dydaktyczna "Trakt Cesarski" - trasa wyznaczona wzdłuż drogi potocznie zwanej Cesarką wybudowana w XII wieku jako szlak komunikacyjny łączący Kraków z Wiedniem. Podczas trasy, która wynosi około 2 km umieszczonych jest 9 tablic tematycznych, punkt widokowy, jak również miejsca do odpoczynku. Czas potrzebny do przejścia wynosi około 2,5 h.

Zabytkowy XVII wieczny kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie - we wnętrzu kościoła można podziwiać okazałe, barokowe ołtarze z XVII wieku, kaplicę Św. Franciszka z 1895 roku oraz kamienną chrzcielnicę kielichową z 1705 roku.

Szlak Papieski - o długości 42 km Rozpoczyna się w centrum Węgierskiej Górki na Skwerze im. Jana Pawła II. Następnie wiedzie m.in. do Kościołów: p.w. Przemienienia Pańskiego oraz św. Katarzyny w Cięcinie i dalej przez Halę Lipowską, Halę Boraczą do Kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej w Żabnicy. Jednym z ostatnich przystanków jest Kościół p.w. M.M. Kolbe w Ciścu, zwany "cudem jednej doby". Trasa pełna jest wspaniałych widoków, które kiedyś docenił również Karol Wojtyła, przemierzając ten szlak.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz ścieżka przyrodnicza „Gościnny Las”, znajdują się przy siedzibie Nadleśnictwa Węgierska Górka.

Bulwary nad Sołą - powstały w 2009 roku, pozwalają one na romantyczne spacery wzdłuż potoków Żabniczanki, Młynówki oraz prawego brzegu rzeki Soły. Szczególnie atrakcyjny jest most łukowy wiszący ponad Sołą wykonany z drewna afrykańskiego.

     

Aleja Zbójników - powstała w 2009 roku jako efekt pleneru rzeźbiarskiego. Aleja kryje 6 rzeźb wysokości ok. 5m przedstawiające popularne postacie z dziejów zbójnictwa Żywieckiego.